Nadezhda

No synopsis yet for this movie, please check back later

TitleNadezhda
Original TitleНадежда
First Air DateMay 20th, 2020
Last Air DateMay 27th, 2020
GenreDrama
NetworkStart
ProducersAlexey Trotsyuk, Eduard Iloyan, Vitaly Shlyappo
Number of Seasons1 Seasons
Number of Episodes16 Episodes
Plot Keywordsmother, freedom, female assassin, killer
Viktoriya Isakova
Viktoriya Isakova
Nadejda
Alexandr Kuzmin
Alexandr Kuzmin
Lev
Veronika Kornienko
Veronika Kornienko
Young Nadejda
Aleksey Guskov
Aleksey Guskov
Aleksey Grishin
Aleksey Grishin